top of page

บพค. โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรสมรรถนะสูง สำนักงานวิชาการ มหาวิยาลัยขอนแก่น

บพค.โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรสมรรถนะสูง สำนักงานวิชาการ มหาวิยาลัยขอนแก่น


วันที่ 24มกราคม 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค.

ร่วม โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก

ในหลักสูตรสมรรถนะสูง

ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น5 อาคารพิมล กลกิจ สำนักงานวิชาการ มหาวิยาลัยขอนแก่น

.

ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค.

กล่าวบรรยายพิเศษ แนวทางการให้ทุนสนันสนุนโครงการวิจัยภายใต้ บพค.

.

.

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page