top of page

ยิ่งใหญ่! เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7เวทีอวดฝีมือเยาวชนอีสาน ผลิตคนทำหนังเลือดใหม่สู่ตลาดสากล

ยิ่งใหญ่! เทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7

เวทีอวดฝีมือเยาวชนอีสาน ผลิตคนทำหนังเลือดใหม่สู่ตลาดสากล

.

วันที่ 12 ธันวาคม 2566

บพค. Cluster ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7

โดยมี นางสาวจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. และประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) และปัญญาประดิษฐ์ (AI/Coding) เป็นตัวแทนผู้บริหาร บพค. เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐและเอกชนได้กำหนดจัดงานเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 7 ระหว่าง

วันที่ 8-12 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะในพื้นที่อีสาน และ สปป.ลาว

สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจภาพยนตร์ รวมไปถึงเรื่องการผลิตภาพยนตร์อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการสร้างภาพยนตร์ เเลกเปลี่ยนมุมมองด้านภาพยนตร์ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจการผลิตภาพยนตร์นำไปต่อยอดในวิชาชีพได้

ในการจัดงานครั้งนี้ยังทำให้แนวโน้มอุตสาหกรรมไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริม Soft Power อุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อไป

#เทศกาลหนังเมืองแคนครั้งที่7 #บพค #บพค_Cluster

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page