top of page

สวนา DEAN’s TALK " เหลียวหลัง แลหน้า 6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการ บพค. พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) บพค.

อาจารย์จตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) และปัญญาประดิษฐ์ (AI/Coding)

เข้าร่วมงาน เสวนา DEAN’s TALK " เหลียวหลัง แลหน้า 6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ " โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (เวลา 10.30-12.00น.)

 ณ ห้องวิทยวิภาส1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์

โดยมีประเด็นเสวนาที่น่าสนใจในหัวข้อต่างๆ

- วิทยาศาสตร์กับสังคมไทยและเหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ไทย

- คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสู่บทบาทของการศึกษาไทย

- กุญแจสำคัญของการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

       - การพัฒนาบุคลากร

       - การก้าวสู่การเป็นวิจัยขั้นแนวหน้า

       -โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

เกล็ดน่ารู้ในแต่ละยุคของการก้าวเดินมา 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page