top of page

สุดปัง บพค. จัดการแสดง Stuntman show ในงาน K-Expo Thailand 2023 หนุน softpower ไทย ไปไกลระดับโลก


สุดปัง บพค. จัดการแสดง Stuntman show ในงาน K-Expo Thailand 2023 หนุน softpower ไทย ไปไกลระดับโลก

.

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ในฐานะหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ KOCCA (Korea Creative Content Agency) จัดการแสดง Stuntman show ในงาน K-Expo Thailand 2023 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

.

การแสดงดังกล่าวเป็นการผสมผสานระหว่างแม่ไม้มวยไทย, Mix Martial Art และวงดนตรีโปงลางพื้นบ้านเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการนำเสนอ Softpower ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ดังที่เคยมีการปรับและประยุกต์ใช้แล้วในการแสดงเรื่อง “องค์บาก Live Show” สร้างสรรค์โดย คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเรื่ององค์บากและต้มยำกุ้ง, คุณกฤษณะ ลาดพันนา จากทีมพันนาสตันท์, รศ.ดร.นิยม วงษ์พงศ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผศ.ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, อาจารย์ฉวีวรรณ พลธรรม ผู้จัดการ “วงโปงลางออนซอนอีสาน” โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น, อาจารย์จตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้าด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ รศ.ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานงานวิจัยขั้นแนวหน้า Frontier Technology

.

บพค. เป็นหน่วยงานแนวหน้าในการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนากำลังคน องค์ความรู้ และระบบนิเวศที่จำเป็นต่อประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทย บพค. เห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ให้เกิดเป็น Creative Content Hub แห่งเอเชียอาคเนย์ เพื่อกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยอุตสาหกรรม Softpower ของไทย ให้โด่งดังไปไกลในระดับสากล

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page