top of page

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

ประกาศสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.
เรื่อง นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ได้มีความสัมพันธ์กับสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.  ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า “ท่าน”) สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.  อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า “คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.  เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้ สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.  สามารถพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานหรือบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น​ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง

คุกกี้ช่วยให้สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.  ทราบว่าท่านเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.  เพื่อที่ สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านและช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึก การตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

​2.ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้
รายละเอียด
คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วย “จดจำ” ท่าน ระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ บพค. ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านเลือก เพื่ออำนวย ความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ บพค. ในครั้งถัดไป บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ บพค..
คุกกี้ประเภทการโฆษณา (advertising cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของท่านและใช้ในการ นำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านมากที่สุด
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance cookie)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ บพค. สามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้เข้าใจถึงความสนใจของท่าน เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของสนง.คลัสเตอร์บพค.พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชันของ บพค.. เพื่อปรับปรุงให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของท่านให้ดียิ่งขึ้น​
ประเภทของคุกกี้ที่ใช้ เช่น คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary cookies)
รายละเอียดประเภทคุกกี้ที่ใช้ เช่น คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ บพค.เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ บพค.ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้รายละเอียดประเภทคุกกี้ที่ใช้ เช่น คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ บพค.เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ บพค. ได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

3.การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่าน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของ สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.การเปลี่ยนแปลงประกาศ
ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตาม การให้บริการจริง โดย สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

5.ติดต่อสอบถาม

สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.

  • สถานที่ติดต่อ

ห้อง NESP208  ชั้น 2 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  • ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 092 455 6186

  • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

pmub.cluster@gmail.com

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดนโยบายการใช้คุกกี้ หรือได้รับคำอธิบายจาก สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค.ถึงรายละเอียดข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม (คุกกี้) และมีความเข้าใจดีแล้ว จึงให้ความยินยอมแก่ สำนักงานคณะประสานงานคลัสเตอร์ บพค. ในการเก็บข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้า

bottom of page