top of page

บพค. คลัสเตอร์ เยี่ยมชมการ Open Innovation Class เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน Coding ให้กับประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2566

บพค. คลัสเตอร์ เยี่ยมชมการ Open Innovation Class เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน Coding ให้กับประเทศไทย

บพค. คลัสเตอร์ เยี่ยมชมการเปิดชั้นเรียนนวัตกรรม (Open Innovation Class)

เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน Coding ให้กับประเทศไทย ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) Unit C


โครงการและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งสำหรับการสร้างกำลังคนและนวัตกรแห่งอนาคต


รศ. ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออนาคต (Frontier Technology) และคุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier SHA/AI (บพค.) และคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเปิดชั้นเรียนนวัตกรรม (Open Innovation Class)


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:50 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนา coding ให้กับเยาวชน จาก Code Combat (SEA)

.

ซึ่งการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นการสร้างแนวคิดการเป็นนวัตกรผ่านการแก้โจทย์ปัญหา จำลองสถานการณ์สร้างอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกแนวคิดการแก้ปัญหาในการสร้างและออกแบบเค้าโครงสิ่งก่อสร้างให้มีความแข็งแรงสามารถทนต่อการสั่นไหวของแผ่นดินไหวได้ อีกทั้งเป็นการนำบทเรียนเข้าสู่เนื้อหาการเรียน Coding ในเกม Code Combat ต่อไปดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page