top of page

คลัสเตอร์ บพค. เยี่ยมชมการ Open Innovation Class เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน Coding ให้กับประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ 8 ก.พ. 2566

คลัสเตอร์ บพค. เยี่ยมชมการเปิดชั้นเรียนนวัตกรรม (Open Innovation Class)

เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน Coding ให้กับประเทศไทย ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มข.


โครงการและอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งสำหรับการสร้างกำลังคนและนวัตกรแห่งอนาคต

รศ. ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออนาคต (Frontier Technology) และคุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier SHA/AI (บพค.) ได้เยี่ยมชมการเปิดชั้นเรียนนวัตกรรม (Open Innovation Class)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 น. ณ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ


โดยมี ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รศ. ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ โรงเรียนสาธิต 7 สถาบัน ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนา coding ให้กับเยาวชน จาก Code Combat (SEA)


ซึ่งการเรียนการสอนในครั้งนี้เป็นการสร้างแนวคิดการเป็นนวัตกรผ่านการแก้โจทย์ปัญหา จำลองสถานการณ์สร้างสะพานข้ามแม่น้ำ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกแนวคิดการแก้ปัญหาในการสร้างสะพานให้มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักวัตถุต่างๆได้ อีกทั้งเป็นการนำบทเรียนเข้าสู่เนื้อหาการเรียน Coding ในเกม Code Combat ต่อไป


ในการเปิดชั้นเรียนมีการดำเนินการตลอดทั้งสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 – 10กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้  • วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา

  • วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ

  • วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)

  • วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

  • วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา

ซึ่งการการพัฒนากำลังคนด้าน Coding จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาประเทศต่อไป


2 則留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
訪客
2023年2月08日
評等為 5(最高為 5 顆星)。

เป็นกิจกรรมที่ดีในการส่งเสริมทักษะของเด็กๆและเยาวชน Generation ใหม่มากๆเลยครับ อยากให้มีการพัฒนาและดำเนินการต่อไปเรื่อย ทั้งในโรงเรียนในและนอกเขตพื้นที่ สพฐ. เพื่อกระจายการเข้าถึงองค์ความรู้และกิจกรรมเหล่านี้ต่อไปครับ

按讚
未知的會員
2023年2月09日
回覆

ขอบพระคุณครับ

按讚
bottom of page