top of page

คณะประสานงาน บพค. คลัสเตอร์ เข้าร่วมงาน บุญข้าวจี่วาเลนไทน์ 2566 ผสาน 2 วัฒนธรรม ไทย-สากล

คณะประสานงาน บพค. คลัสเตอร์ เข้าร่วมงาน บุญข้าวจี่วาเลนไทน์ 2566

ผสาน 2 วัฒนธรรม ไทย-สากล สู่ประชาคม มข.เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 66 เวลา 18.00 น. คณะประสานงาน บพค. คลัสเตอร์

นำโดย รองศาสตราจารย์รินา ภัทรมานนท์

ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้านการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) บพค.

และคุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ และประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (SHA) และด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมคณะ

ได้เข้าร่วม บุญข้าวจี่วาเลนไทน์ 2566 จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ณ ริมบึงสีฐาน ฝั่งทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเหล่าคณบดี คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ได้เข้าร่วมงานนี้บรรยากาศกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีสด / การประกวดข้าวจี่แฟนซี่ /

การเต้นจังหวะบาสโลบ (Paslop) ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของประเทศลาว /

การฉายหนังกลางแปลง / การประกวดคู่รักข้าวจี่ / การประกวด Miss Valentine KKU

และมีบริการชุดจี่ข้าวฟรี


ซึ่งนับได้ว่า งานครั้งนี้เป็นการผสาน 2 วัฒนธรรม ไทย-สากล โดยนำวันแสดงความรักของสากลทั่วโลกมาผนวกรวมกับวัฒนธรรมไทยอีสาน “ฮีต 12 คลอง 14”ที่เป็นประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวกับหลักทางพระพุทธศาสนา ความเชื่อและการดำรงชีวิตของชาวอีสาน ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ

และทั้ง 12 เดือนนั้นจะมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปไม่ซ้ำกัน

โดยเดือนสาม ก็คือ ประเพณีบุญข้าวจี่


ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “บุญข้าวจี่วาเลนไทน์” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ยกระดับสู่สากล

และทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมอีสานได้อย่างแท้จริงดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page