top of page

บพค. จัดงาน PMU-B Quantum Consortium Networking: ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยงานวิจัยด้าน Quantum Technology ร่วมกับ QTRic

อัปเดตเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

บพค. จัดงาน PMU-B Quantum Consortium Networking: ขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วยงานวิจัยด้าน Quantum Technology ร่วมกับ QTRic

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้จัดงานประชุม PMU-B Quantum Consortium Networking ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม The Paz Khao Yai จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากำลังคนในด้าน Quantum Technology ภายในภูมิภาค ASEAN โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.ดร.สําเริง จักรใจ , ศ.ดร.ศักดา ดาดวง , ดร.วิศิษฐ ทวีปรังษีพร , คุณจิรวุฒิ กนกอรรจน มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


ทางด้าน บพค. นำโดย ผศ. ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ รองผู้อำนวยการ บพค. , อ.จตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์การวิจัยขั้นแนวหน้า ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (SHA) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) , รศ.ดร. รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ การวิจัยขั้นแนวหน้าด้าน Frontier Technology พร้อมทั้งนักวิเคราะห์ บพค. ร่วมงานกับทาง Quantum Technology Research initiative collaboration (QTRic) นำโดย รศ.ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา

งานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ Quantum Technology ทั้งในและต่างประเทศมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ โดยเปิดตัวซีรีส์การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "Building Responsible Quantum Technology in the ASEAN Context: Building interdisciplinary and intersectoral communities: equity and responsibility in quantum technology" โดยมีการบรรยายจาก Dr. Clarissa Ai Ling Lee จาก Multimedia University and Asia School of Business ซึ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี Quantum ที่รับผิดชอบและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ในภูมิภาค ASEAN

หัวข้อบรรยายอื่นๆ ที่น่าสนใจรวมถึง:


"Building Responsible Quantum Technology in the ASEAN Context: What Does It Look Like?" โดย Dr. Clarissa Ai Ling Lee

"Nature meets Quantum Technology" โดย รองศาสตราจารย์ Dr. Worawat Meevasana จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้นำกลุ่มวิจัย Quantum Technology Research Initiative Consortium (QTRic) ประเทศไทย

"How Creativity Make Science Meet Art by Technology? (in the arrival of the quantum era)" โดยคุณ Take Taechaishang Kangkhangthod, ผู้อำนวยการ CreativeLab และ คุณ Wave Weeratooth Pongruengkiat, ผู้อำนวยการ tomorrow.Lab

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ Quantum Valley Initiative ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้าน Quantum Technology ให้กับประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความท้าทายและโอกาสในอนาคต อันเป็นการรวมพลังนักวิจัยและนักวิชาการในสาขานี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่แข็งแกร่ง

การประชุม PMU-B Quantum Consortium Networking ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการพัฒนากำลังคนและนวัตกรรมเทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย


#กองทุนส่งเสริมววน #quantum #pmub #consortium #quantumtechnology #researcher

ดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page