top of page

บพค. คลัสเตอร์ ร่วมพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้าน SHA ในงานประชุม แฟชั่น: Soft Power อีสาน สู่เวทีโลก

อัปเดตเมื่อ 10 ก.พ. 2566

บพค. คลัสเตอร์ ร่วมพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์

“แฟชั่น: Soft Power อีสาน สู่เวทีโลก” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณจตุรภรณ์ โชคภูเขียว ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์ Frontier SHA/AI (บพค.) ได้กล่าวถึงทิศทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อน soft power ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมความเป็นไทยสู่สากล


ต่อมา รศ. ดร.รินา ภัทรมานนท์ ประธานคณะประสานงานคลัสเตอร์การพัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้าและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออนาคต (Frontier Technology) และได้กล่าวถึงแนวทางการยกระดับแฟชั่นสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์


และการนำเสนอผลงานโครงการ ฟิล์ม: ขอนแก่นเมืองหนัง เมืองหนังแห่งอีสาน สู่เมืองหนังโลก โดย รศ. ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ หัวหน้าโครงการวิจัย และ ผศ.ดรปรีชา สาคร


การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์ “แฟชั่น: Soft Power อีสาน สู่เวทีโลก”ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่จะพัฒนาและยกระดับศิลปะวัฒนธรรมอีสานไปสู่สายตาชาวโลกCommentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page